Brid ci du a gwyn: gwybod rhai

Brid ci du a gwyn: gwybod rhai
William Santos

Mae amrywiaeth siapiau, ymddygiadau a lliwiau yn un o nodweddion mwyaf swynol cŵn. Maent yn darparu ar gyfer pob chwaeth. Y rhai sy'n hoffi anifail anwes melyn, llwyd, mawr neu fach. Mae gan hyd yn oed y rhai sydd eisiau ychydig o gymysgedd eu hopsiynau wrth ddewis, er enghraifft, brîd ci du a gwyn.

Un o'r cyfuniadau mwyaf poblogaidd yn y byd cŵn, daeth y ddau liw hyn yn enwog ar sgriniau ffilm gyda'r ffilm 101 Dalmatians. Yn ogystal, maent yn llwyddiannus mewn cystadlaethau anifeiliaid gyda grym athletaidd y Border Collies.

Nid cŵn canolig a mawr yn unig, fodd bynnag, yw’r grŵp brid cŵn gwyn.

Mae’n cyfrif ar y rhai bach hefyd. Hynny yw, cŵn sy'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd heb lawer o le ac sydd eisiau cydymaith blewog y tu mewn i'w fflat.

Wrth feddwl am y bobl hyn, yn yr erthygl hon rydym yn gwahanu pedwar opsiwn ar gyfer anifeiliaid gyda'r proffil hwn. Edrychwch arno!

Gweld hefyd: Ydy pysgod yn yfed dŵr? Dewch o hyd iddo!

Lhasa Apso du a gwyn

Wedi'i nodweddu gan ei got hir a'i glustiau tenau, mae'r brîd hwn yn boblogaidd gyda theuluoedd sy'n byw mewn fflatiau gyda phlant.

Mae hynny oherwydd, er gwaethaf bod yn dawel y rhan fwyaf o'r amser, mae Lhasa du a gwyn wrth ei bodd yn cael hwyl yn chwarae gyda phlant.

Gyda llaw, hyd yn oed gyda thiwtoriaid sy'n oedolion, ni all yr anifail hwn wrthsefyll lap a sesiwn cwtsh. Gall hyd yn oed fynd i lawr os nad yw'n cael sylw.oherwydd eu ffrindiau dynol.

Pekingese Du a Gwyn

Gan fyw hyd at ei enw, y brîd ci du a gwyn hwn yw un o’r cŵn lleiaf yn cwn y byd.

Ei phrif nodweddion corfforol yw'r gôt helaeth a'r llygaid crwn, llachar.

O ran ymddygiad, mae'r Pekingese yn sefyll allan am ei lefel egni isel a'i werthfawrogiad am dawelwch iawn. arferol a heddychlon.

Mae'r cyfuniad o'i faint a'i ymddygiad yn gwneud hwn yn un o'r bridiau sy'n addasu orau i'r drefn mewn fflatiau.

Gweld hefyd: Passeriformes: Urdd wych TrincaFerro, Canary a Diamond Gould

Chow Chow Du a gwyn

Ciwt a ffyddlon. Mae'r Chow Chow yn swyno gyda'i dafod glas bach a'i gôt pigog toreithiog, nodweddion sy'n ei wneud yn ymdebygu i lwynog mewn termau corfforol.

Canolig ei faint, mae gan y ci hwn ymddygiad cain a chwrtais, ond gall synnu at ei cryfder y cyhyrau a dewrder mewn sefyllfaoedd o fygythiad i'w deulu.

Ar ôl hyfforddi gan gi bach, gellir defnyddio'r anifail anwes hwn fel ci gwarchod mewn rhai sefyllfaoedd hyd yn oed. Gyda llaw, yn y swyddogaeth hon mae hefyd yn defnyddio clyfrwch uwch na'r cyffredin sydd ganddo.

Wyddech chi fod Pinscher du a gwyn yn bodoli?

Wrth feddwl am Pinscher, mae'r rhan fwyaf o bobl yn dychmygu ci bach gyda chôt sy'n newid cyfuniadau lliw du a brown bob yn ail.

Mae'r dewrion 30 cm hyn, fodd bynnag, hefyd yndod o hyd gyda ffwr du a gwyn.

Fodd bynnag, nid yw'r lliw yn newid ei ymddygiad gwarcheidwad. Gyda'i lygaid mawr, tywyll bob amser yn wyliadwrus, mae'r Pinscher yn barod i rybuddio perchnogion am fygythiadau posibl gyda rhisgl tanllyd a hwyliau uchel.

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.