Enwau cathod Siamese: 50 opsiwn a mwy o awgrymiadau

Enwau cathod Siamese: 50 opsiwn a mwy o awgrymiadau
William Santos

Mae dewis enw anifail anwes yn dasg gymhleth. Wedi'r cyfan, bydd hwn yn mynd gyda chi trwy gydol eich gyrfa ac, mewn ffordd, yn effeithio ar y ffordd y mae pobl yn eich gweld ar yr olwg gyntaf. Felly, mae'n bwysig bod y tiwtor yn defnyddio ei sensitifrwydd ac yn dewis enw sy'n gweddu i bersonoliaeth yr anifail anwes. Gadewch i ni feddwl, er enghraifft, am yr enwau ar gyfer y gath Siamese.

Un o'r bridiau mwyaf hoffus a chariadus yn y byd felin, mae'r gath Siamese fel arfer yn awgrymu defnyddio enwau ciwt. Yn ogystal â'r personoliaeth melys, nodweddir y brîd hwn hefyd gan harddwch corfforol gwych a amlygir gan lygaid glas y pwll.

Nodweddion cyffredinol o'r neilltu, mae'n amlwg bod gan bob anifail ei unigoliaeth ac nid yw o reidrwydd yn cyd-fynd â'r patrwm ymddygiadol. o'i frid.

Felly, nid oes neb mwy priodol na'r tiwtor i daro'r morthwyl ar y llysenw hwnnw sy'n rhoi match yn ddigamsyniol â'i ffrind blewog.

Y Pwrpas yr erthygl hon yw rhoi ychydig o hwb ychwanegol, gan awgrymu enwau ar gyfer cathod Siamese er mwyn ysgogi creadigrwydd a sensitifrwydd tiwtoriaid ar yr amser arbennig iawn hwn.

Awgrym cyffredinol wrth ddewis enwau ar gyfer Siamese cathod <7

Nodweddir yr ymennydd dynol gan y gallu i roi ystyr i bethau yn ôl eu realiti eu hunain. Felly, gall golygfa ffilm gyfeirio at brofiad rhyfeddol o'r gorffennol. y ffordd ogall cymeriad eich atgoffa o rywun annwyl. Mae cân yn cyfeirio at foment arbennig yn y diwedd...

Felly, awgrym pwysig yw bod y tiwtor yn seiliedig ar y nodwedd hon sy’n gyffredin i fodau dynol wrth ddewis enwau ar gyfer cath Siamaidd.

Gweld hefyd: Rattle: popeth sydd angen i chi ei wybod

A Mae'r syniad yn syml: gadewch i'r anifail anwes gyffwrdd â chi'ch hun a gadewch i rai o'i agweddau symlaf finiogi atgofion affeithiol.

Gall hyn arwain at gasgliadau syml, megis mewn achosion lle mae tiwtoriaid yn sylwi ar felyster arbennig yn eu cath. syllu a phenderfynu ei alw'n 'Sweetie' neu mewn cysylltiadau mwy cymhleth fel gwarcheidwad sy'n sylwi ar bersonoliaeth chwilfrydig yr anifail anwes ac yn dewis ei fedyddio yn Sherlock Holmes.

Gweld hefyd: Dogn wrinol: gwybod popeth am y diet arbennig ar gyfer problemau gyda'r arennau

Yn dal yn anodd? A fyddai o gymorth pe bai gennych restr o 25 o enwau i ddewis ohonynt? Gwiriwch ef isod!

50 opsiwn ar gyfer enwau i ddewis ohonynt

Fel y gwelsoch drwy'r testun, mae dewis enwau ar gyfer cath Siamese yn iawn tasg unigol eu tiwtoriaid. Eto i gyd, gall yr awgrymiadau fod y gwthio bach sydd ei angen arnoch i ddewis yr enw cywir.

Gyda hynny mewn golwg, mae'r erthygl hon wedi gwahanu 50 opsiwn. Mae 25 ohonyn nhw wedi'u hanelu at gathod bach a 25 arall wedi'u hanelu at gathod bach.

Enwau cathod Siamesegwryw

  15>Babi
 • Mwng
 • Lampion
 • Boss
 • Petit
 • Prism
 • Lonzo
 • Oceano
 • Tedi
 • Biel
 • Chamego
 • Luke
 • Bartholomew<16
 • Mandraque
 • Sherlock Holmes
 • Skinny
 • Monk
 • Dominique
 • Spike
 • Frajola<16
 • Ciwt
 • Boris
 • Croco
 • Benja

Enwau Cathod Siamaidd Benywaidd

<14
 • Chica
 • Josefina
 • Lelis
 • Lola
 • Fenis
 • Magali
 • Bia
 • Giu
 • Lila
 • Sandy
 • Maia
 • Flor
 • Catarina
 • Penelope
 • Nana
 • Dorothy
 • Dolores
 • Frida
 • Mona
 • Golau'r Lleuad
 • Pearl
 • Polly
 • Hera
 • Venus
 • Am wybod mwy am gathod? Edrychwch arno ar flog Cobasi:

  • Ydy cath sydd ynghlwm wrth y perchennog yn ddrwg? Deall yr ymddygiad hwn
  • Ydy'ch cath yn piso'n bersonol? Deall beth mae hyn yn ei olygu
  • Mae gan gath 7 bywyd: ai myth neu wir yw?
  • Cath bryderus: dysgwch sut i adnabod hyn yn yr anifail anwes
  Darllen mwy  William Santos
  William Santos
  Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.