Pam mae'r ci yn udo? 5 prif reswm

Pam mae'r ci yn udo? 5 prif reswm
William Santos

Mae sawl ystyr ar gyfer pan fydd ci yn udo , a hyd yn oed chwedlau sy'n gysylltiedig ag ef sydd wedi teithio ers blynyddoedd a blynyddoedd. Ond pa rai sy'n wir? Mae yna sawl sefyllfa sy'n gwneud ci yn udo a heddiw rydyn ni'n mynd i siarad amdanyn nhw, wedi'r cyfan, mae'n bwysig deall ein hanifail anwes!

Darganfyddwch beth yw sŵn nodweddiadol y cwn gwyllt a modd cyfaill goreu y dyn.

Pan fydd ci yn udo yn arwydd o beth?

Anifeiliaid yw bleiddiaid a llwynogod sy'n arfer defnyddio udo fel ffordd o gyfathrebu. Gyda llaw, gellir clywed y sain am gilometrau ac mae'n cyrraedd mwy na 90 desibel. Ym myd natur, mae sain yn fodd o adnabod eraill yn y pac neu hyd yn oed gadw tresmaswyr posibl i ffwrdd.

Ymhlith anifeiliaid anwes, mae ci yn udo i nodi nad yw rhywbeth yn iawn, i fod yn effro neu yn ystod y paru cyfnod. Dewch i ni ddeall yn well!

Gweld hefyd: Planhigyn boa boa: sut i ofalu, plannu ac addurno syniadau

Gall udo ci fod yn boen

Un o'r rhesymau pam mae ci yn udo yn anghysur corfforol. Os yw'r anifail yn sâl, gall gyfathrebu fel hyn. Mae hyn yn arwydd clir bod angen i filfeddyg archwilio'r anifail anwes, os nad yw wedi gwneud hynny eisoes, a rhoi meddyginiaeth iddo ar fyrder.

O dristwch neu hapusrwydd?

Gall, gall fod yn ddau! Yn union fel y mae ci yn udo pan fydd yn drist, yn newynog neu'n sychedig, gall yr anifail anwes ddefnyddio sain i ddangoshapusrwydd , naill ai gyda phresenoldeb y perchnogion sydd newydd gyrraedd neu'n hapus iawn.

Mae'r ci yn udo i rybuddio am berygl

Efallai nad yw'r sefyllfa yn rhywbeth brawychus iawn, fel cloch y drws yn canu neu ymwelydd yn dod i mewn i'r tŷ, ond mae'r udo yn ffordd o adael iddyn nhw wybod eu bod yn effro ac eisiau rhybuddio'r arweinwyr.

Ci yn udo yn y gwres

Mae gwrywod yn tueddu i udo i gael sylw ast mewn gwres . Mae'r sain yn amlach fyth mewn bridiau fel Siberia Husky, Akita a Samoyed.

Pryder gwahanu

Y dyddiau hyn nid oes gennym y diwrnod cyfan ar gael i'n ffrindiau , felly maent yn aml yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain gartref neu yn yr iard. Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni ddarparu teganau a hamdden fel nad yw pryder gwahanu yn digwydd, sy'n eithaf cyffredin pan fydd y ci ar ei ben ei hun a heb ddim i'w wneud.

Beth i'w wneud pan na fydd y ci yn stopio udo?

Y cam cyntaf yw canfod yr achos. Pam mae'r ci yn udo? Unwaith y byddwch chi'n darganfod, gallwch chi drin y gwreiddyn.

Gallai poen fod y rheswm pam mae'r ci yn udo , ac os ydyw, mae angen cymorth milfeddyg arno cyn gynted â phosibl. Mae ysbaddu cŵn gwrywaidd yn dueddol o leihau eu hawydd i gyfathrebu â chŵn benywaidd.

Ai pryder y perchennog yw’r broblem? Ysgogi’r ochreich anifail anwes gyda gyfoethogi amgylcheddol a theganau rhyngweithiol . Manteisiwch ar ychydig oriau cyn gadael i dreulio ei egni ar daith gerdded.

Mae yna bob amser reswm y tu ôl i udo ci, a nawr mae'n haws fyth ei adnabod yn eich anifail anwes. Nid yw ein ffrindiau pedair coes yn siarad, ond yn defnyddio eu rhisgl a'u hagweddau i fynegi pob teimlad, a gadewch i ni gytuno, rydym yn deall!

Gweld hefyd: Draenog Pigmi: gwybod y rhywogaeth

Gweler cynnwys arall sydd gennym ar eich cyfer ar flog Cobasi:

<10
 • Byw gydag anifeiliaid: sut i ddod â dau anifail anwes i arfer â byw gyda'i gilydd?
 • Dysgu am gamweithrediad gwybyddol mewn anifeiliaid
 • Cŵn cenfigenus: Beth i'w wneud?
 • Pryder gwahanu : gwybod y broblem hon
 • Darllen mwy  William Santos
  William Santos
  Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.