Patomandarin: gwybod ei nodweddion!

Patomandarin: gwybod ei nodweddion!
William Santos

Os chwiliwch am “yr hwyaden harddaf yn y byd” ar Google, byddwch yn bendant yn dod o hyd i hwyaden mandarin . Mae'r aderyn dyfrol hwn yn swynol, yn egsotig ac yn llawn lliwiau hardd, gan ddenu edrychiadau lle bynnag y mae'n mynd. Yn ogystal, mae ganddo ymddangosiad main yn llawn nodweddion arbennig. Dilynwch y cynnwys hwn i ddysgu mwy am yr hwyaden fandarin!

Gweld hefyd: Beth gall moch cwta ei fwyta?

Beth yw hwyaden fandarin?

O darddiad Asiaidd, mae'r hwyaden Mandarin neu'r hwyaden Mandarin , fel y'i gelwir hefyd, yn aderyn dŵr yn wahanol i unrhyw beth a welsom erioed. Mae'n cyd-fynd â lliwiau lluosog, yn cael ei ystyried yn rhywogaeth fawreddog, sy'n swyno ein llygaid. Gallwn ddweud ei bod bron yn amhosibl edrych ar yr anifail hwn a pheidio â chael eich synnu gan ei harddwch.

Mae hwyaid Mandarin bach a chanolig eu maint yn cyrraedd hyd at 49 centimetr ac yn byw mewn gwledydd fel Japan, Tsieina a Rwsia .

Er nad yw mewn perygl, mae'r hwyaden Mandarin yn rhywogaeth annwyl iawn ac yn denu sylw llywodraeth Tsieina, sy'n sicrhau'n gariadus nad yw'r rhywogaeth hon yn diflannu. Isod mae prif nodweddion yr hwyaden Mandarin:

Nodweddion yr hwyaden Mandarin

Mae’r hwyaden Mandarin yn adnabyddus ledled y byd am ei phlu amryliw. Mae'r nodwedd hon, fodd bynnag, yn bennaf mewn gwrywod, sy'n defnyddio'r harddwch a'r lliw hwn i ddenu benywod yn ystod y cyfnod paru.paru.

Plu amryliw

Cwilfrydedd diddorol iawn am yr anifail hwn yw bod yna batrwm dylunio a lliwiau sy'n gwahaniaethu rhwng y gwryw a'r fenyw. Yn achos gwrywod, fel arfer mae ganddyn nhw fron borffor, adenydd brown, gwddf oren, yn ogystal â phig coch a choesau melyn. Mae gan y benywod, ar y llaw arall, liwiau mwy cynnil a thywyllach, yn ogystal â phig du.

Yn ogystal, mae'r hwyaden fandarin wen , aderyn cwbl wyn, gyda phig oren a brest goch, lliw brown golau.

Symbol o gariad

Wyddech chi fod yr hwyaden fandarin wedi dod yn symbol o gariad a ffyddlondeb? Digwyddodd hyn oherwydd bod yr adar i'w cael yn aml mewn parau. Mae llawer o Tsieineaidd yn credu bod hwyaid Mandarin yn creu bondiau tragwyddol ac nad ydynt yn cefnu ar eu partneriaid. Y peth mwyaf doniol am y chwedl serchog hon yw ei bod yn wir! Nid yw'r gwrywod yn cefnu ar y benywod ac maent bob amser yn gwylio dros y nyth pan fyddant yn deor a/neu'n gofalu am eu cywion.

Bwydo

Mae bwydo hwyaden Mandarin yn cynnwys hadau, grawn , pryfed, planhigion dyfrol, pysgod bach a mathau eraill o fwyd. Fodd bynnag, mae diet y rhywogaeth hon yn amrywio yn ôl y tymhorau. Yn yr hydref a'r gaeaf, er enghraifft, maent wrth eu bodd yn bwyta mes a grawn. Eisoes yn y gwanwyn, maent yn bwyta malwod, pysgod, pryfed a phlanhigion dyfrol. Ond, yn yr haf, maen nhw'n dewis bwydo ar bysgod bach, molysgiaid, mwydoda brogaod. Mae'n well ganddyn nhw gael eu prydau bwyd yn agos at y wawr neu gyda'r nos.

Gweld hefyd: Dewch i adnabod rhai ymadroddion ci i anrhydeddu'ch anifail anwesDarllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.