Siampŵ sych ar gyfer cŵn: Dysgwch sut i ddefnyddio

Siampŵ sych ar gyfer cŵn: Dysgwch sut i ddefnyddio
William Santos
Mae siampŵ sych ar gyfer cŵn yn berffaith ar gyfer y gaeaf

Mae'r siampŵ sych ar gyfer cŵn yn gynnyrch sy'n achub bywydau tiwtoriaid ac anifeiliaid anwes mewn amseroedd oerach, fel y gaeaf. Fodd bynnag, mae amheuon ynghylch sut i'w ddefnyddio a manteision ei gymhwyso. Dyna pam y byddwn yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wybod am bath sych i gŵn i wneud eich anifail anwes yn hardd ac yn arogli'n dda. Edrychwch arno!

A yw siampŵ sych ar gyfer cŵn yn dda?

A yw siampŵ sych ar gyfer cŵn yn dda? Dyma'r prif gwestiwn i diwtoriaid. A'r ateb yw ydy. Gan ei fod yn ffordd o lanweithio'r anifail anwes heb ddefnyddio dŵr, sy'n lleihau'r siawns y bydd yn mynd yn sâl oherwydd newidiadau yn y tywydd. Nodir ei ddefnydd ar gyfer tymhorau oerach, megis y gaeaf.

Gweld hefyd: Cath Siamese: popeth am y feline hardd hon

Ymhlith prif fanteision ymdrochi sych mae ymarferoldeb a chyflymder. Mae hynny oherwydd mewn ychydig funudau rydych chi'n gadael yr anifail anwes yn lân ac yn arogli. Heb sôn bod ei fformiwla wedi'i ddatblygu'n ofalus iawn er mwyn peidio â niweidio croen a gwallt y ci, sy'n eich galluogi i lanhau cŵn bach a chŵn oedrannus â chroen mwy sensitif.

Rheswm gwych arall dros ddefnyddio siampŵ sych yw gosod dŵr yn lle'r bath, a all niweidio iechyd yr anifail anwes os na chaiff ei reoli . Wel, wrth wlychu'r anifail yn aml, mae'r haen o fraster yn y croen yn toddi'n raddol. Mae absenoldeb yr amddiffyniad hwn yn achosi alergeddau aamlhau ffyngau a bacteria.

Beth yw'r siampŵ sych gorau ar gyfer cŵn?

Cyn defnyddio siampŵ sych ar gyfer cŵn, gwnewch brawf alergedd

Nac oes amrywiaeth eang o opsiynau siampŵ sych ar gyfer cŵn ar y farchnad, y mwyaf cyffredin ohonynt yw chwistrellau, powdrau a geliau. Y peth pwysig yw gwneud prawf alergaidd ar y ci cyn defnyddio'r cynnyrch. I wneud hyn, rhowch ef ar ardal ar ei groen tua 24 awr cyn rhoi bath sych iddo.

Ac i lanhau'ch anifail anwes yn drylwyr, dim byd gwell na defnyddio'r pawennau glanweithdra . Mae'n ddelfrydol ar gyfer gadael pawennau eich ci yn lân ar ôl taith gerdded braf.

Sut mae'r bath sych yn gweithio?

Pob brand o shampoo to Dog dry 3>yn cynnwys cyfarwyddiadau i'w ddefnyddio ar y cefn, ond mae rhai awgrymiadau arbennig i atal llid, megis amddiffyn llygaid, clustiau, ceg a thrwyn yr anifail. Dewch i'w adnabod!

Y cam cyntaf yw dadgloi gwallt yr anifail gyda brwsh sgrwbio , fel bod y canlyniadau hyd yn oed yn well. Yna, chwistrellwch neu wasgarwch y cynnyrch dros gorff yr anifail anwes ac yna, gyda'ch dwylo neu affeithiwr, tynnwch y cynnyrch dros ben, os oes angen.

I grynhoi, nid yw'n anodd cyflawni'r bath sych i gŵn , byddwch yn amyneddgar a gwnewch y broses yn dawel. Peidiwch ag anghofio ymgynghori â meddyg -milfeddyg i ddarganfod yr amlder a argymhellir ar gyfer defnyddio siampŵ sych ar gyfer cŵn ar eich anifail anwes.

Gweld hefyd: Giant Tenebrio: y pryfyn sy'n bwydo'r anifail anwes

Wnaethoch chi bath cŵn sych ? Felly rhannwch gyda ni yn y sylwadau yr awgrymiadau a'r dulliau rydych chi'n eu defnyddio.

Darllenwch fwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.