Syniadau anhygoel ci doniol ar gyfer enwau gwrywaidd a benywaidd

Syniadau anhygoel ci doniol ar gyfer enwau gwrywaidd a benywaidd
William Santos

Nid yw dewis yr enw perffaith ar gyfer eich ci bach yn dasg hawdd. Mae'r tiwtoriaid yn chwilio am syniad sy'n cyfateb i'r anifail anwes, wedi'r cyfan, rhaid i'r anifail anwes gario'r enwebiad am oes. Ond ydych chi erioed wedi meddwl am enwau cŵn doniol ?

Gweld hefyd: Hadu: dysgwch sut i sefydlu un gartref

Mae enwau cŵn doniol yn ddewis arall gwych i'r rhai sy'n hoffi ysgogi hiwmor da ac sydd eisiau arloesi wrth ddewis. Yn yr erthygl hon, gallwch ddod o hyd i'r awgrymiadau gorau. Gweler isod!

Enwau cŵn doniol ar gyfer merched

Dydych chi dal ddim yn gwybod beth fydd enw eich ci? Edrychwch ar sawl syniad am enwau cŵn doniol ar gyfer merched.

 • Gordinha;
 • Bee;
 • Batatinha;
 • Farofinha;<11
 • Bananinha;
 • Ffringen fries;
 • Xuxuzinha;
 • Lulu neu Luluzinha;
 • Amorinha;
 • Cremosa;
 • Pepita;
 • Acordion;
 • Bebita;
 • Doll neu ddol fach;
 • Tigress;
 • Marilu;
 • Fioninha;
 • Pupur;
 • Larica;
 • Maruzinha;
 • Bwytawr;
 • Merch;<11
 • Rhew;
 • Fifi;
 • Hwyaden;
 • Georgette;
 • Ciwt;
 • Bos;
 • Nana banana;
 • Pearl;
 • Pwff;
 • Boch;
 • Alegria;
 • Trist;
 • Jiwuba;
 • Crwybr;
 • Superferch;
 • Blaidd Bach;
 • Magali;
 • Tetinha;
 • Mariapert;
 • Sebrinha;
 • Kiwi;
 • Dorinha;
 • Monicão;
 • Julieta;
 • Ritinha.

Syniadau doniol i wrywod

Mae gan gŵn gwrywaidd lawer o opsiynau enwau hwyliog hefyd. Gall y tiwtor chwarae llawer gyda'r enwau cŵn doniol ar gyfer dynion .

Gallwch chi gael hwyl gyda'r posibiliadau diddiwedd ynglŷn ag enwau cŵn doniol. Mae cymaint o ddewisiadau eraill fel ei bod yn debygol iawn y byddwch mewn amheuaeth, gwelwch? Gweler isod:

 • Pêl;
 • Drwgnachus;
 • Caipirinha;
 • Chwareus;
 • Sebon;
 • Serelepe;
 • Chabirinho;
 • Jolão;
 • Jolinha;
 • Tristão;
 • Bravão;
 • Pengwin;
 • Ci;
 • Tywysoges;
 • Cwcymbr;
 • Io-io;
 • Pepito;
 • Angry;
 • Floquinhos;
 • Bidu;
 • SpongeBob;
 • Pudinzinho;
 • Joker;
 • Plwton;
 • Horácio;
 • Oracle;
 • Sancho Panza;
 • Joe golygus;
 • Joe tew neu Chubby Joe;
 • Chwareus;
 • Gwallt blewog;
 • Fofão;
 • Cocada;
 • Ci;
 • Gwm;
 • Pongo;
 • Siocled;
 • Hook;
 • Tarzan;
 • Tweety Bird;
 • Frajola;
 • Llew Bach;
 • Tedi bêr;
 • Olaf;
 • Toddy;
 • Nescau;
 • Sylw;
 • Tamborzinho;
 • Bing Bong;
 • Curupira;
 • Don Juan;
 • Fredi;
 • Fauto;
 • Ef-Dyn;
 • Superman;
 • Blaidd Bach;
 • Sherlock;
 • Pooh;
 • Pabî;
 • Tennyn ;
 • Bitcoin;
 • Zumbizinho;
 • Zé Colméia;
 • Cebolinha;
 • Franjinha;
 • Besourinho;
 • Cordona;
 • Wy;
 • Llwynog;
 • Pys;
 • Mwdlyd;
 • Penadinho;
 • Titi;
 • Uwd;
 • Chico;
 • Tonico;
 • Zé vampirinho;
 • Pitico;
 • Zeca;
 • Tonico;
 • Romeu;
 • Duduzinho.

Gofal cŵn

Gan fod gennych fwy na thebyg eisoes mewn golwg beth i enwi eich ffrind pedair coes, gwyddoch fod cŵn, fel anifeiliaid anwes eraill, angen gofal arbennig.

Cyn mabwysiadu ci , mae angen i'r gwarcheidwad wybod bod yn rhaid i'r anifail anwes gael diet yn seiliedig ar bwyd ci . Dylid ymgynghori â milfeddyg i asesu anghenion y ci bach a nodi'r diet iachaf.

Mae angen brechu'r anifail anwes yn flynyddol o hyd ac mae'r mwydod hefyd yn bwysig iawn i gynnal iechyd y ci yn ystod y dydd. . Yn y modd hwn, dylech fetio ar feddyginiaethau gwrth-chwain a thicio, er mwyn osgoi clefydau.

Gweld hefyd: Micoleãodourado: cwrdd â brenin Coedwig yr Iwerydd

Ond peidiwch ag anghofio bod yn rhaid i'r holl brosesau hyn gael eu cyflawni gyda chyfeiliant arbenigwr cymwys a dibynadwy , gwelodd ? Dyma'r unig ffordd i sicrhau diogelwch ac iechyd eich ffrind pedair coes.pawennau!

Oeddech chi'n hoffi'r testun ar flog Cobasi gydag awgrymiadau ar gyfer enwau cŵn doniol i ferched a gwrywaidd? Efallai y bydd yr erthyglau isod o ddiddordeb i chi hefyd. Darllen mwy:

 • Enw Awgrymiadau ar gyfer Cŵn Mutt
 • Enwau Cŵn: 2,000 o Syniadau Creadigol
 • 101 Enwau ar gyfer Doberman
 • Enwau ar gyfer ci pinscher: 500 o opsiynau i'r tiwtor gael ei ysbrydoli
 • Enwau Bugail Almaeneg: +230 o opsiynau i'w hysbrydoli
Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.