Brid cŵn Japaneaidd: beth ydyn nhw?

Brid cŵn Japaneaidd: beth ydyn nhw?
William Santos

Am filoedd o flynyddoedd, mae cŵn wedi bod yn ffrindiau gorau bodau dynol. Mae hyn yn ffaith! Ac maent yn bodoli ym mhob cornel o'r byd, gan gymryd arno nodweddion a phersonoliaeth eu tarddiad. Mae cŵn osgeiddig, hardd ac unigryw iawn, Japaneaidd yn enwog ymhlith pobl nid yn unig yn Japan ond ledled y byd.

Wyddech chi fod llawer o anifeiliaid anwes brid cŵn Japan bellach wedi darfod? Felly y mae! Mae hyn oherwydd mai'r rasys hyn yw'r hynaf yn y byd. Ac ar draws Japan, mae'r cŵn hyn mor annwyl eu bod wedi cael bridiau wedi'u dynodi'n dreftadaeth ddiwylliannol.

Am wybod mwy amdanyn nhw, eu personoliaeth a'u diet? Parhewch i ddarllen!

Akita Inu

Ci gwylio, ci hela neu ymladd, mae’r Akita Inu wedi cael sawl pwrpas ac mae’n un o’r bridiau hynaf yn y wlad. Roedd hwn yn un o'r bridiau a fu bron â diflannu yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yn ystod y cyfnod hwn, lladdwyd yr anifeiliaid gan y milwyr fel bod eu ffwr yn troi'n gotiau.

Mae ci'r brîd hwn yn ddofi, yn hynod o ffyddlon a dewr. Mae'n gydymaith, neilltuedig ac yn dawel iawn. Felly, mae braidd yn anodd ei gael i fyw gyda chŵn eraill.

Mae cot cŵn y brîd hwn yn ganolig ac mae eu maint yn fawr. Dyna pam ei bod yn bwysig cynnal bwyd da, a argymhellir ar gyfer anifeiliaid mawr.

Gweld hefyd: Cath ysbaddu yn nodi tiriogaeth?

Shiba Inu

Un o fridiau mwyaf poblogaidd Japan, y Shiba Inuymddangosodd tua 300 CC. Am gyfnod hir, roedd cŵn o'r brîd hwn hefyd yn cael eu cadw fel cŵn hela.

Mae ci'r brîd hwn yn annibynnol iawn, yn unigolyddol ac ychydig yn feddiannol. Ond mae hefyd yn eithaf chwareus a doniol. Gellir eu canfod mewn gwahanol arlliwiau, megis du, gwyn a melyn.

Ar gyfer eich bwyd, edrychwch am borthiant sy'n cynnig ansawdd. Gall rhai ohonyn nhw ddod dros bwysau. Felly, rhaid i'r tiwtor fod yn ymwybodol o'r mater hwn bob amser. Ar gyfer hyfforddi'r anifail, gall danteithion fod o gymorth mawr, ond mewn symiau cymedrol.

Shiba Inu

Spitz Japaneaidd

Gyda chôt wen , y Mae Spitz yn frid cŵn o Japan sy'n boblogaidd iawn ymhlith tiwtoriaid. Yn ôl rhai arbenigwyr, nid yw'n ddim mwy nag amrywiad o'r Spitz Almaeneg, ar ôl cael ei gludo i'r wlad Asiaidd fel y gellid datblygu'r "fersiwn" hwn o'r brîd.

Fodd bynnag, mae'n anodd iawn gwybod ai dyma ei darddiad mewn gwirionedd. Mae hynny oherwydd, oherwydd yr Ail Ryfel Byd, llawer o gofnodion a gollwyd. Mae'r Spitz Japaneaidd yn gi hapus, deallus iawn sydd wrth ei fodd yn chwarae. Gyda'r anogaeth gywir, fel cwcis, mae'n ymateb i orchmynion amrywiol.

Shikoku

Mae trysor Japan, ers 1973, yn berthynas i'r Akika Inu a'r Shiba. Cafodd ei fagu i hela baedd gwyllt, ceirw, a llawer o anifeiliaid eraill. Mae'r brîd hwn o gi Japaneaidd yn ao'r puraf yn y byd.

Gweld hefyd: Ydy cŵn yn gallu bwyta llus? Darganfyddwch yma!

Mae'r cŵn hyn wrth eu bodd yn cael hoffter gan eu tiwtoriaid. Mae eu greddf heliwr yn gofyn eu bod bob amser yn gwneud rhywfaint o weithgaredd corfforol neu'n tynnu sylw eu hunain gyda theganau. Mae'r Shikoku yn hawdd i'w hyfforddi ac yn dod ymlaen yn dda iawn gyda phlant.

Darllen mwyWilliam Santos
William Santos
Mae William Santos yn hoff iawn o anifeiliaid, yn frwd dros gwn, ac yn flogiwr angerddol. Gyda dros ddegawd o brofiad yn gweithio gyda chŵn, mae wedi hogi ei sgiliau mewn hyfforddi cŵn, addasu ymddygiad, a deall anghenion unigryw gwahanol fridiau cŵn.Ar ôl mabwysiadu ei gi cyntaf, Rocky, yn ei arddegau, tyfodd cariad William at gŵn yn esbonyddol, gan ei ysgogi i astudio Ymddygiad a Seicoleg Anifeiliaid mewn prifysgol enwog. Mae ei addysg, ynghyd â phrofiad ymarferol, wedi rhoi dealltwriaeth ddofn iddo o'r ffactorau sy'n llywio ymddygiad ci a'r ffyrdd mwyaf effeithiol o'u cyfathrebu a'u hyfforddi.Mae blog William am gŵn yn llwyfan i gyd-berchnogion anifeiliaid anwes a chariadon cŵn ddod o hyd i fewnwelediadau, awgrymiadau a chyngor gwerthfawr ar ystod o bynciau, gan gynnwys technegau hyfforddi, maeth, meithrin perthynas amhriodol, a mabwysiadu cŵn achub. Mae’n adnabyddus am ei ddull ymarferol a hawdd ei ddeall, gan sicrhau bod ei ddarllenwyr yn gallu gweithredu ei gyngor yn hyderus a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.Ar wahân i'w flog, mae William yn gwirfoddoli'n rheolaidd mewn llochesi anifeiliaid lleol, gan gynnig ei arbenigedd a'i gariad i gŵn sy'n cael eu hesgeuluso a'u cam-drin, gan eu helpu i ddod o hyd i gartrefi am byth. Mae'n credu'n gryf bod pob ci yn haeddu amgylchedd cariadus ac yn gweithio'n ddiflino i addysgu perchnogion anifeiliaid anwes am berchnogaeth gyfrifol.Fel teithiwr brwd, mae William yn mwynhau archwilio cyrchfannau newyddgyda'i gymdeithion pedair coes, yn dogfennu ei brofiadau ac yn creu tywyswyr dinas wedi'u teilwra'n benodol ar gyfer anturiaethau cyfeillgar i gŵn. Mae'n ymdrechu i rymuso cyd-berchnogion cŵn i fwynhau ffordd o fyw boddhaus ochr yn ochr â'u ffrindiau blewog, heb gyfaddawdu ar bleserau teithio na gweithgareddau bob dydd.Gyda’i sgiliau ysgrifennu eithriadol a’i ymroddiad diwyro i les cŵn, mae William Santos wedi dod yn ffynhonnell ddibynadwy i berchnogion cŵn sy’n ceisio arweiniad arbenigol, gan gael effaith gadarnhaol ym mywydau cŵn di-rif a’u teuluoedd.